ตะกร้อลอดห่วง

ตะกร้อลอดห่วง
กีฬาพื้นบ้านของไทยที่เรียกว่า “ตะกร้อลอดห่วง” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตะกร้อลอดบ่วงหรือตะกร้อห่วงชัย เป็นกีฬาที่มีห่วงอยู่เบื้องสูง ผู้เล่นจะเตะตะกร้อให้โด่งขึ้นไปเข้าห่วง สนามที่ใช้ในการแข่งขันเป็นพื้นราบกว้าง 18 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 เมตร อยู่กลางแจ้ง จะแขวนห่วงชัยประกอบด้วยวงกลม 3 ห่วง ขนาดเท่ากัน เส้นผ่าศูนย์กลางปากห่วงกว้าง 45 เซนติเมตร แขวนสูงจากพื้น 5.75 เมตร มีผู้เล่น 1 ชุด มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 คนและไม่เกิน 7 คน ต้องเตะให้ตะกร้อเข้าห่วงชัยให้มากที่สุดในเวลา 30 นาที ซึ่งใช้ท่าเตะ 30 ท่า แต่ละท่ามีคะแนนมากน้อยตามความยากง่ายของท่าเตะ
วิธีแข่งขัน
* ผู้เล่นจะยืนกระจายอยู่โดยรอบนอกเส้นวงกลมระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตำแหน่งยืนได้
* แต่ละทีมมีเวลาเล่น 30 นาที
* เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน   ผู้เล่นต้องโยนลูกตะกร้อให้ผู้เล่นตรงกันข้าม  ในการรับลูกตะกร้อดังกล่าว ต้องส่งให้ผู้เล่นคนหนึ่งคนใด หลังจากนั้นจึงสามารถส่งลูกเข้าห่วงชัยด้วยท่าที่กำหนด เป็นลูกได้แต้ม
* ขณะโยนลูกตะกร้อ ผู้เล่นทุกคนต้องยืนอยู่นอกวงกลม หลังจากนั้นจึงจะสามารถเคลื่อนไหวได้อิสระ
* ลูกที่ตกลงพื้นหรือเข้าห่วงถือเป็นลูกตาย
* ผู้เล่นที่ทำลูกตาย จะเป็นผู้โยนลูกเพื่อการเริ่มเล่นใหม่
* ระหว่างที่ลูกตะกร้ออยู่ในการเล่น  ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นใช้มือจับลูกตะกร้อ  จะอนุญาตให้ผู้เล่นใช้มือจับลูกตะกร้อเฉพาะกรณีที่ลูกตาย และต้องโยนลูกตะกร้อ
    

Add a Comment

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.